หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
แผนอัตรากำลัง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 [ 16 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3) [ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 [ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2563 [ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2) [ 9 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 40  
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1) [ 9 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 25  
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 [ 17 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 93  
 
  (1)