หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 19 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 29 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 73  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 2 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 72  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 2 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 72  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 16 ก.ย. 2559 ]  อ่าน : 81  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 25 ก.ย. 2558 ]  อ่าน : 79  
 
  (1)