หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประะจำปี พ.ศ.2563 [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
  (1)