หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง [ 4 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี [ 10 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 10 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศมาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
  (1)