หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รายงานทางการเงิน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานรับ-จ่ายเงินสดและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2563 ถึงเดือน กันยายน 2563 [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
รายงานรับ-จ่ายเงินสดและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2563 [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
รายงานสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ - งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2562 (ต.ค61-ก.ย.62) [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
รายงานรับ-จ่ายเงินสดและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2562 ถึงเดือน กันยายน 2562 [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
รายงานรับ-จ่ายเงินสดและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือน มีนาคม 2562 [ 20 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 53  
 
รายงานสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ - งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2561 (ต.ค.60-มี.ค.61) [ 30 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 147  
 
รายงานสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ - งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2560 (ต.ค59-ก.ย.60) [ 29 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 83  
 
  (1)