หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รายงานการประชุมสภา
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 [ 31 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 [ 31 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง สมัยวิสาสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 [ 31 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 2) [ 31 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 1) [ 31 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 [ 31 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 [ 17 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 32  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 2) [ 17 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 27  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 1) [ 17 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 31  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 [ 17 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 46  
 
  (1)     2      3