หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
คณะผู้บริหาร
อบต.ฆะมัง
ที่ทำการ
อบต.ฆะมัง
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมใจของตำบล
คณะผู้บริหาร
และสมาชิกสภา อบต.ฆะมัง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ฆะมัง
ติดต่อโทร : 056-990-541
ยินดีต้อนรับ
เข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง
องค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน
เพื่อนำมาต่อยอดในการพัฒนาตำบลให้น่าอยู่ และมีการพัฒนาที่ดีต่อไป
องค์การบริหารส่วนตำบล
ฆะมัง
อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
1
2
3
4
5
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
   
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป  9 ต.ค. 2562 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   สรุปย่อคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ  6 ส.ค. 2562 30
ข่าวประชาสัมพันธ์   กิจกรรมถวายสัตย์ปฏิญาณจะประพฤติตนเป็นคนดีมีคุณธรรม ปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต ปฏิบัติตนตามประเพณีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม เป็นจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม  9 ก.ค. 2562 61
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนตามอำนาจหน้าที่และภารกิจงาน  28 มิ.ย. 2562 37
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ  28 มิ.ย. 2562 39
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  28 มิ.ย. 2562 29
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง  28 มิ.ย. 2562 31
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง  28 มิ.ย. 2562 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการป้องกันการรับสินบน  27 มิ.ย. 2562 29
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  27 มิ.ย. 2562 28
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)  27 มิ.ย. 2562 26
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  19 มิ.ย. 2562 42
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  19 มิ.ย. 2562 36
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ  15 พ.ค. 2562 74
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ. 2562  5 ก.พ. 2562 210
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือดำเนินการตอบข้อมูลตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอก External Integrity and Transparency Assessment (EIT)   15 พ.ย. 2561 383
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศจัดตั้งกลุ่มพนักงานส่วนตำบลเพื่อดำเนินการด้านคุณธรรมจริยธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  31 ต.ค. 2561 76
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต  31 ต.ค. 2561 77
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป  20 ก.ค. 2561 86
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ หลักเกณฑ์และวิธีการสอบในการสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป  10 ก.ค. 2561 92
  (1)     2      3      4   
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง อำเภอเมืองฯ จังหวัดพิจิตร 66000 โทรศัพท์ : 056-990-541 โทรสาร : 056-990-541
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง
จำนวนผู้เข้าชม 2,702,755 เริ่มนับ 27 ส.ค. 2558 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-990-541