หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ฆะมัง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
คณะผู้บริหาร
อบต.ฆะมัง
ที่ทำการ
อบต.ฆะมัง
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมใจของตำบล
คณะผู้บริหาร
และสมาชิกสภา อบต.ฆะมัง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ฆะมัง
ติดต่อโทร : 056-990-541
ยินดีต้อนรับ
เข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง
องค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน
เพื่อนำมาต่อยอดในการพัฒนาตำบลให้น่าอยู่ และมีการพัฒนาที่ดีต่อไป
องค์การบริหารส่วนตำบล
ฆะมัง
อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
1
2
3
4
5
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง เลขที่ 5/5 หมู่ 5 ตำบลฆะมัง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000 โทรศัพท์ 056-9905441 โทรสาร 056-990541
   
 
 

 
ประชาสัมพันธ์การตอบข้อมูลตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
 

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และได้กำหนดรูปแบบการเข้ารับการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 ผ่านระบบ (ITAS) โดยจำแนกตัวชี้วัดในการประเมินออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ดังนี้  1. การปฏิบัติหน้าที่  2. การใช้งบประมาณ 3. การใช้อำนาจ 4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต  6. คุณภาพการดำเนินงาน 7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 8. การปรับปรุงระบบการทำงาน  9. การเปิดเผยข้อมูล 10 การป้องกันการทุจริต  ซึ่งมีเครื่องมือแบบประเมิน  3  แบบ ได้แก่

1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  Internal Integrity and Transparency Assessment  (IIT)
2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  External Integrity and Transparency Assessment  (EIT)
3. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  Open Data Integrity and Transparency Assessment  (OIT)

โดยในส่วนของ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  External Integrity and Transparency Assessment (EIT)  คือ แบบสำรวจที่บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่น  ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  รวมไปถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางใดทางหนึ่งหรือได้รับผลกระทบจากการกำหนดนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ หรือการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง ซึ่งจะต้องดำเนินการตอบข้อมูลตามแบบดังกล่าวให้ครบถ้วน เพื่อเป็นการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง

ดังนั้น เพื่อให้การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของขององค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มารับบริการหรือมาติดต่องาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง ตอบข้อมูลตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  External Integrity and Transparency Assessment  (EIT)  ให้ครบถ้วน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566  โดยสามารถเข้าไปตอบข้อมูลดังกล่าวได้ที่ช่องทาง https://itas.nacc.go.th/go/eit/x2d79y  หรือโดยการสแกน QR CODE ด้านล่างนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 ก.พ. 2566 เวลา 15.03 น. โดย สำนักปลัด

ผู้เข้าชม 78 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/1
<<
>>
X
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง อำเภอเมืองฯ จังหวัดพิจิตร 66000 โทรศัพท์ : 056-990-541 โทรสาร : 056-990-541
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง
จำนวนผู้เข้าชม 8,024,471 เริ่มนับ 27 ส.ค. 2558 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 087-336-7061