หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
คณะผู้บริหาร
อบต.ฆะมัง
ที่ทำการ
อบต.ฆะมัง
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมใจของตำบล
คณะผู้บริหาร
และสมาชิกสภา อบต.ฆะมัง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ฆะมัง
ติดต่อโทร : 056-990-541
ยินดีต้อนรับ
เข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง
องค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน
เพื่อนำมาต่อยอดในการพัฒนาตำบลให้น่าอยู่ และมีการพัฒนาที่ดีต่อไป
องค์การบริหารส่วนตำบล
ฆะมัง
อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
1
2
3
4
5
 
 
*** องค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ยินดีต้อนรับ ***
   
 
 

 
ประชาสัมพันธ์การตอบข้อมูลตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และได้กำหนดรูปแบบการเข้ารับการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบ (ITAS) โดยจำแนกตัวชี้วัดในการประเมินออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ดังนี้          
1. การปฏิบัติหน้าที่  2. การใช้งบประมาณ 3. การใช้อำนาจ 4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต  6. คุณภาพการดำเนินงาน 7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 8. การปรับปรุงระบบการทำงาน 9. การเปิดเผยข้อมูล 10 การป้องกันการทุจริต  ซึ่งมีเครื่องมือแบบประเมิน  3  แบบ ได้แก่

1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  Internal Integrity and Transparency Assessment  (IIT)
2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  External Integrity and Transparency Assessment  (EIT)
3. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  Open Data Integrity and Transparency Assessment  (OIT)

โดยในส่วนของแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  External Integrity and Transparency Assessment (EIT) คือ แบบสำรวจที่บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่น ที่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ (อบต.ฆะมัง) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งจะต้องดำเนินการตอบข้อมูลตามแบบดังกล่าวให้ครบถ้วน เพื่อเป็นการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง

ดังนั้น เพื่อให้การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.ฆะมัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มารับบริการหรือมาติดต่องาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง ตอบข้อมูลตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  External Integrity and Transparency Assessment  (EIT)  ให้ครบถ้วน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 31 มีนาคม 2564  โดยสามารถเข้าไปตอบข้อมูลดังกล่าวได้ที่ช่องทาง https://itas.nacc.go.th/go/eit/x2d79y หรือโดยการสแกน QR CODE ด้านล่างนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 31 มี.ค. 2564 เวลา 12.57 น. โดย สำนักงานปลัด

ผู้เข้าชม 12 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/1
<<
>>
X
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง อำเภอเมืองฯ จังหวัดพิจิตร 66000 โทรศัพท์ : 056-990-541 โทรสาร : 056-990-541
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง
จำนวนผู้เข้าชม 3,695,550 เริ่มนับ 27 ส.ค. 2558 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-990-541