หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
คณะผู้บริหาร
อบต.ฆะมัง
ที่ทำการ
อบต.ฆะมัง
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมใจของตำบล
คณะผู้บริหาร
และสมาชิกสภา อบต.ฆะมัง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ฆะมัง
ติดต่อโทร : 056-990-541
ยินดีต้อนรับ
เข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง
องค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน
เพื่อนำมาต่อยอดในการพัฒนาตำบลให้น่าอยู่ และมีการพัฒนาที่ดีต่อไป
องค์การบริหารส่วนตำบล
ฆะมัง
อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
1
2
3
4
5
 
 
*** องค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ยินดีต้อนรับ ***
   
 
 
 


นายวิชิต แก้ววัน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง
 


นายมงคล เหมือนนวม
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง


นายเดวิด ปินใจ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง
 
 


นางศุภศรี ชุ่มบัว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1


- ว่าง -
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1


นายอมรศักดิ์ คำเขียน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2


นายมะนัด ทักษิณ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2


นา